წარმატებული საქმიანობა
პირველი ”ფემინისტური საზაფხულო სკოლები” საქართველოში
ერთერთი წარმატებული პროექტი, რომელიც ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა 2008 - 2010 წლებში
საგანმათლებლო პროგრამა ქალებისათვის
ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრმა 2005 - 2010 წლებში ჩაატარა “პოლიტიკური სკოლები ქალებისათვის”
გენდერულ თანასწორობას რეგიონში
2014 წლის აგვისტოში, ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა -საქართველო (WPRS), ქალთა უფლებების დაცვის ასოციაციამ