ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი
ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი არის კავშირი “ფემინისტური კლუბის” სამართალ მემკვიდრე, რომელიც 1998 წელს დაფუძნდა. წარმოადგენს ქალთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციას და ადგილობრივი ქალთა მოთხოვნების ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ლობირებით ასრულებს მნიშვნელოვან როლს ქალთა თანასწორუფლებიანობისა და სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებაში. “ორგანიზაცია” ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განვითარებას - მასში გაწევრიანებულია ყველა ასაკის, ეკონომიკური სტატუსის, ეთნიკური და სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლები.