კვლევები
საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები
ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა, ჩაატარა კვლევა ქალთა დასაქმების საკითხზე
ქალთაპოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა მიმდინარე პროექტის ფარგლებში
ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა შვედური ფონდის KVINNA TILL KVINNA_ს