წარმატებული საქმიანობა
ერთერთი წარმატებული პროექტი, რომელიც ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა 2008 - 2010 წლებში
ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრმა 2005 - 2010 წლებში ჩაატარა “პოლიტიკური სკოლები ქალებისათვის”
2014 წლის აგვისტოში, ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა -საქართველო (WPRS), ქალთა უფლებების დაცვის ასოციაციამ