გენდერულ თანასწორობას რეგიონში
2014 წლის აგვისტოში, ქალთა პოლიტიკურმა რესურს ცენტრმა -საქართველო (WPRS), ქალთა უფლებების დაცვის ასოციაციამ - აზერბაიჯანი (AWPR) და ქალთა რესურსმა- სომხეთი (WRCA) ერთობლვად დააფუძნეს სამხრეთ კავკასიის ქალთა კონგრესი - რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელიც ხელშეუწყობს ქალთა წინსვლას და გენდერულ თანასწორობას რეგიონში