საგანმათლებლო პროგრამა ქალებისათვის
ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრმა 2005 - 2010 წლებში ჩაატარა “პოლიტიკური სკოლები ქალებისათვის” :“ქალები და თვითმმართველობა”; “გენდერი, პოლიტიკა და კანონი”; “ქალები, მედია და არჩევნები”; “გლობალური უსაფრთხოება და ქალები (NAთO-ს სკოლა ქალებისათვის)”;

საგანმანათლებლო პროგრამებში მონაწილეობენ თბილისისა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენელი ქალები, რომლებიც მოღვაწეობენ საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხა სფეროში - ადგილობრივ თვითმმართველობასა და პოლიტიკურ პარტიებში, სამოქალაქო და აკადემიურ სექტორში, მასსმედიაში.